• Tollsamarbeid Sverige Norge
  Tull
  Tullverket
  Sverige
  Svensk
  Grensetollsamarbeid
  Grensetoll
  Grensetollsamarbeidsavtale
  Eda
  Samarbeid
  Riksgrense
  Skilt
  Tollstasjonen i Eda er en del av det norsk-svenske grensetollsamarbeidet. Samarbeidet har eksistert siden 1960 og er unikt på verdensbasis. Det innebærer at ett lands tollere på grensen kan gjøre arbeidet for begge land. Her fra norsk side mot Sverige.
 • Legemidler - beslag og destruksjon
  Legemidler
  Medisiner
  Alnabru
  Post
  Pakker
  Salg av legemidler på internett øker. En lovendring i 2016 medførte at beslaglagte legemidler kunne beslaglegges og destrueres. Foto tatt på Alnabru i forbindelse med omtale i På grensen av lovendringen. Store mengder post kommer daglig fra utlandet.
 • Godsetterretning Gardermoen
  Godsetterretning
  Godskontroll
  Flyfrakt
  Gardermoen
  Oslo lufthavn
  OSL
  Post
  Flypost
  Kurersendinger
  Kurer
  Røntgenmaskin
  Røntgenapparat
  Røntgen
  Kurerpost
  Foto fra godskontrollen i tollbygget på Gardermoen, bildet er en del av en serie med bilder som ble tatt som illustrasjonsfoto til en sak i På grensen nr. 1 - 2017. Saken handlet om opprettelsen av Tolletatens etterretningssenter (TES). Fotoopptak 3. februar 2017. Det kommer store mengder post til landet, både gjennom Posten, flypost og kurersendinger.
 • Flypost i røntgenmaskin
  Godsetterretning
  Godskontroll
  Flyfrakt
  Gardermoen
  Oslo lufthavn
  OSL
  Røntgenmaskin
  Røntgen
  Skanne
  Skanner
  Scanne
  Scanner
  Scanning
  Skanning
  Røntgenapparat
  Gjennomlysing
  Post
  Gods
  Brev
  Foto fra godskontrollen i tollbygget på Gardermoen, bildet er en del av en serie med bilder som ble tatt som illustrasjonsfoto til en sak i På grensen nr. 1 - 2017. Saken handlet om opprettelsen av Tolletatens etterretningssenter (TES). Fotoopptak 3. februar 2017. På bildet er gods/post som sendes gjennom røntgenmaskin, tollerne ser etter uregelmessigheter.
 • Operasjonssentral Svinesund
  Svinesund
  Operasjonssentral
  ANPR
  Data
  Skjerm
  Operasjonsrom
  Sentral
  Foto tatt på Svinesund i forbindelse med sak i På grensen nr. 4-2016 om bruk av ANPR i Tolletaten. Fotoopptak mandag 7. november 2016. Her er bilde fra operasjonssentralen på Svinesund.
 • Legemidler - beslag og destruksjon
  Legemidler
  Medisiner
  Alnabru
  Post
  Pakker
  Salg av legemidler på internett øker. En lovendring i 2016 medførte at beslaglagte legemidler kunne beslaglegges og destrueres. Foto tatt til På grensen i forbindelse med omtalen av lovendringen. Tollere på Alnabru kontrollerer post- og pakkesendinger fra utlandet.
 • IPR-kontroll Drammen
  Drammen
  Piratvarer
  IPR
  Container
  IPR-varer
  Drammenstollere sjekker en container som har kommet med båt fra Kina til Drammen havn. Containeren inneholder nærmere 300 pappesker med diverse varer. Avsenderen er kjent for å drive salg på markeder. Ved nærmere kontroll viser det seg at kontaineren inneholder både lovlige og ulovlige varer. Fotopptak: 2. mai 2016. Det er en tidkrevende affære å tømme hele containeren.
 • Kontrollaksjon Magnor høst 2017
  Foto fra en kontrollaksjon på Magnor 19. oktober 2017, brukt i På grensen nr. 4 2017.
 • Kontrollaksjon Magnor høst 2017
  Foto fra en kontrollaksjon på Magnor 19. oktober 2017, brukt i På grensen nr. 4 2017.
 • Kontrollaksjon Magnor høst 2017
  Foto fra en kontrollaksjon på Magnor 19. oktober 2017, brukt i På grensen nr. 4 2017.
 • Kontrollaksjon Magnor høst 2017
  Foto fra en kontrollaksjon på Magnor 19. oktober 2017, brukt i På grensen nr. 4 2017.
 • Kontrollaksjon Magnor høst 2017
  Foto fra en kontrollaksjon på Magnor 19. oktober 2017, brukt i På grensen nr. 4 2017.
 • Kontrollaksjon Magnor høst 2017
  Foto fra en kontrollaksjon på Magnor 19. oktober 2017, brukt i På grensen nr. 4 2017.
 • Kontrollaksjon Magnor høst 2017
  Foto fra en kontrollaksjon på Magnor 19. oktober 2017, brukt i På grensen nr. 4 2017.
 • Kontrollaksjon Magnor høst 2017
  Foto fra en kontrollaksjon på Magnor 19. oktober 2017, brukt i På grensen nr. 4 2017.
 • Kontrollaksjon Magnor høst 2017
  Foto fra en kontrollaksjon på Magnor 19. oktober 2017, brukt i På grensen nr. 4 2017.
 • Foto Svinesund høst 2018
  Svinesund
  Kontroll
  Vareførsel
  Høst
  Øl
  Ølbeslag
  Belslagslager
  Beslaglager
  Foto tatt på Svinesund 16. oktober 2019. Bildet er tatt fra beslaglageret og viser diverse øl som er beslaglagt.
 • Foto Svinesund høst 2018
  Svinesund
  Beslagslager
  Beslaglager
  Foto tatt på Svinesund 16. oktober 2018.
 • Foto Svinesund høst 2018
  Svinesund
  Kontroll
  Vareførsel
  Høst
  Foto tatt på Svinesund 16. oktober 2019.
 • Foto Svinesund høst 2018
  Svinesund
  Kontroll
  Vareførsel
  Høst
  Foto tatt på Svinesund 16. oktober 2019.
 • Foto Svinesund høst 2018
  Svinesund
  Kontroll
  Vareførsel
  Høst
  Foto tatt på Svinesund 16. oktober 2019.